Uw FG geregeld
via het FG plein

Een betaalbare en praktische dienstverlening met als resultaat de juiste zorg voor de bescherming van persoonsgegevens van kinderen, jongeren, medewerkers, ouders en andere betrokkenen door uw school.

Meer info & aanmelden

Waarom een FG’er?

Een FG houdt intern toezicht op de verwerking van persoonsgegevens binnen uw organisatie. Ook adviseert hij over privacy, technologie en beveiliging, handelt vragen en klachten over privacy af en ontwikkelt interne regelingen rondom privacy.

Op grond van artikel 37 AVG dient een schoolbestuur een FG aan te wijzen, een school is aan te merken of gelijk te stellen met een overheidsorganisatie of -orgaan. Ook verwerkt de school vanwege hun aard, omvang en/of doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal. Zonder monitoring en observatie van leerlingen is goed onderwijs niet mogelijk. Tijdens de schoolloopbaan worden dan ook persoonsgegevens van leerlingen verwerkt. Scholen beschikken over grote bestanden van gevoelige en bijzondere persoonsgegevens. Daarom worden zwaardere eisen gesteld aan de beveiliging en het gebruik van deze gegevens.

Zo werkt het

Het inschakelen van een externe Functionaris Gegevensbescherming; hoe werkt dat eigenlijk? Wij leggen op deze pagina haarfijn onze werking uit, zodat u weet wat u kunt verwachten.

BEKIJK ONZE WERKWIJZE

Meld u hier aan

Meld u hier aan voor een intakegesprek.

Meer info & aanmelden