Aanmelden intake

De intake van het FGplein

Een intake geeft u en ons de kans om vast te stellen wat de huidige situatie is binnen uw organisatie waar het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. We vergelijken uw situatie met het gewenste niveau van gegevensbescherming. We kunnen daarna een plan op maat maken om op efficiënte wijze resultaten te boeken in uw organisatie.

Vaste onderdelen van de intake zijn:

  • een gesprek met de directie/bestuurder
  • een gesprek met één vertegenwoordiger (administratie | ICT | IB-er )
  • documentcontrole
  • een rondgang door de locatie(s)
  • uitleg over het FGplein en de specifieke FG taken.
  • rapportage en advies

Uw tijdsbesteding:

Tijdens de intake zijn we 3 uur op locatie en achteraf stellen we vanuit het kantoor van het FGplein een plan op maat en een rapportage op.

De intake kent 3 uitkomsten:

Situatie 1:

Uw organisatie is al zo ver dat we een FG voor uw organisatie kunnen inschrijven bij de autoriteit persoonsgegevens. We sluiten een overeenkomst en kunnen van start gaan.

Situatie 2:

Uw organisatie moet nog een aantal noodzakelijke onderdelen ontwikkelen voordat we een FG voor uw school inschrijven bij de autoriteit persoonsgegevens.

Situatie 3:

Uw organisatie moet nog erg veel noodzakelijke onderdelen ontwikkelen voordat wij een FG kunnen inschrijven. 

Wij helpen u verder

In alle situaties begeleiden wij u naar de gewenste resultaten. Hiervoor werken we zo nodig samen met het Steunteam.

Aanmelden intake