Stap 1: We voeren een intake uit

Een vast en éénmalig onderdeel van het FGplein is de intake. U kunt een intake aanvragen voor uw school op een datum die u het beste uitkomt. Tijdens deze intake komen wij naar uw school toe om inzicht te krijgen van de huidige situatie op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

Onderdelen van de intake:

  • gesprek met de directie/bestuurder.
  • gesprek met één vertegenwoordiger (administratie | ICT | leerkracht | IB-er) naar eigen keuze.
  • uitleg over het FGplein en specifieke FG taken.
  • rondgang door de school.

Stap 2: U ontvangt ons advies

Wij geven u een advies in de vorm van een heldere rapportage en geven aan in welke situatie u zich volgens ons bevind. We nemen aansluitend contact op om een toelichting te geven.

Stap 3: Start dienstverlening

We starten afhankelijk van de situatie waarin u zich bevind in overleg de dienstverlening op.

Situatie 1 Situatie 2 Situatie 3
Alle vereisten zijn op orde
Sluiten overeenkomst met FG-plein voor 3 jaar
Het FG-plein meldt zijn medewerker namens u aan bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Situatie 1:

Wij gaan onze FG'er inschrijven namens uw school bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We nemen contact met u op over de planning.

Situatie 2:

Onder voorwaarde van het inschakelen van het Steunteam of een aantoonbaar intern actieplan schrijven wij voor uw school een FG'er in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We nemen contact met u op over de planning.

Situatie 3:

Uw school moet nog veel zaken uitvoeren voordat wij een FG kunnen inschrijven voor uw school. U kunt er natuurlijk voor kiezen deze zaken zelf uit te voeren. Als u daarmee klaar bent kunt u een nieuwe intake van het FG plein inplannen.

Als u voor deze werkzaamheden het Steunteam inschakelt kunnen zij een garantie geven op de mogelijkheid om via het FG plein een FG'er in te schrijven bij de autoriteit persoonsgegevens.

Wij helpen u verder

In alle situaties begeleiden wij u naar de gewenste resultaten. Is uw school ook aan een intake toe?

Meld u hier aan

Meld u hier aan voor een intakegesprek.

Meer info & aanmelden